Wat is Kinder- en Jeugdtherapie?

Kinder- en jeugdtherapie Son en Breugel


Algemeen

Kinder- en jeugdtherapie is een kortdurende vorm van psychotherapie voor kinderen en jongeren van 6 – 20 jaar. Bij deze therapie staat het kind met zijn eigen hulpvraag centraal, en heeft een actieve rol in zijn eigen ontwikkelingsproces. Ik help het kind om de eigen unieke oplossing van zijn probleem te vinden.

Soms zitten kinderen niet lekker in hun vel of hebben moeite met bepaalde situaties. Ze kunnen zich dan anders gedragen. Sommigen worden heel stil en trekken zich terug, anderen reageren heel fel of hebben snel ruzie, weer anderen krijgen onverklaarbare lichamelijke klachten zoals buikpijn of hoofdpijn. Soms weet je als ouder wel wat er aan de hand is, maar weet je niet wat je ermee moet doen.

Soms is het helemaal niet zo duidelijk waar de oorzaak ligt van bepaald gedrag van je kind. Spelenderwijs sluit ik aan bij de interesses van je kind en ontdekt je zoon of dochter waar zijn kwaliteiten liggen. Kinderen geven op hun eigen-wijze aan op welke manier ze het beste geholpen kunnen worden.

Belangrijke vragen die bij jongeren naar voren komen zijn ‘wie ben ik’, ‘waar sta ik’, ‘waar ben ik goed in’, ‘waar hoor ik bij’. We gaan samen op zoek naar de authenticiteit, de kracht, de hulpbronnen en de eigen kwaliteiten van de jongere. Zo kunnen oude belemmerende overtuigingen losgelaten worden, en komt de jongere steeds dichter bij zichzelf, en daarmee bij het antwoord op zijn eigen vraag. Als de jongere dit weet, kan hij in steeds meer situaties zichzelf zijn.

top


Doel

Het doel van de kinder- en jeugdtherapie is om het kind op een ontspannen en snelle manier controle laten krijgen over de klacht of het probleem waar hij/zij mee zit. Het kind leert keuzes te maken op welke manier hij met zijn probleem of klacht wil omgaan. Zo groeit het zelfvertrouwen en de ik-sterkte.

top


Werkwijze

Ik richt me op de binnenwereld van het kind met ieder zijn eigen unieke belevingswereld, alsook op de buitenwereld van het kind; het systeem zoals het gezin, de familie, de omgeving, de school, de vriendengroep, de vereniging spelen hierbij allemaal een rol.

Kinderen weten heel goed waar ze last van hebben, en onbewust dragen ze ook de oplossing daarvoor bij zich. Door spelenderwijs aan te sluiten bij het kind gaan we daar samen naar op zoek. Doordat het kind zelf met de eigen oplossing komt, groeit het vertrouwen in zichzelf wat leidt tot een positiever zelfbeeld.

Mijn nieuwsgierigheid naar de belevingswereld van het kind helpt me hierbij. Gedurende de sessies richt ik me steeds op wat er goed gaat, in plaats van wat er fout gaat. Door deze focus op de mogelijkheden ontdekt het kind zijn kwaliteiten, hulpbronnen en de eigen innerlijke kracht, want uiteindelijk ligt daar de oplossing van het probleem.

Ik maak gebruik van verschillende therapievormen en begeleidingsmodellen. De keuze voor een therapievorm is gebaseerd op de eigenheid en unieke karakter van elk kind en op de hulpvraag waar hij mee komt. Zo ontstaat de therapie-op-maat.

top


Waarbij kan ik helpen

Kinderen, jongeren en hun ouders kunnen met tal van problemen of klachten te maken krijgen, allemaal verschillend van aard. Problemen en klachten waarbij ik kan helpen zijn:

  • Verwerking van emotionele conflicten zoals scheiding, faalangst, trauma, rouw, agressie, ziekte, angsten, negatief zelfbeeld, gevolgen van pesten.
  • Gedragsproblemen zoals woedeaanvallen, liegen, stelen, gebrek aan concentratie, pesten.
  • Aangeleerde probleemgewoontes of belemmerende overtuigingen zoals nagelbijten, duimzuigen, haar plukken, tandenknarsen, snoepen, negatieve gedachten als “ik kan dat toch niet”, “niemand vind mij aardig”, “ik hoor er toch niet bij”.
  • Ontwikkelingsfaseproblematiek zoals eet-, slaap-, zindelijkheids-, leer-, en hechtingsproblemen.
  • Lichamelijke en psychosomatische klachten zoals eczeem, astma, hyperventilatie, buikpijn, hoofdpijn waarbij voorop staat dat een medische oorzaak is uitgesloten.
  • Omgaan met bijzondere eigenschappen zoals hoogbegaafdheid of hooggevoeligheid.

Deze lijst is niet uitputtend. Mocht u twijfelen of ik u en uw kind kan helpen, bel me gerust.

De meeste kinderen en jongeren zijn bereid om in therapie te gaan, soms echter niet. Soms zijn ouders en therapeut van mening dat het kind en zijn klacht specifieke aandacht nodig heeft en ervaart het kind zelf geen klacht of probleem. Als kinder- en jeugdtherapeut zou ik dan het volgende tegen het kind kunnen zeggen: ‘’Je ouders denken dat er een probleem is en jij vindt van niet. Dat is toch niet gemakkelijk. Eigenlijk is er dan toch wel een probleem, want het lijkt alsof je ouders jou niet begrijpen”.

top


Het verloop van de begeleiding

Bij begeleiding van kinderen heb ik eerst een intakegesprek met de ouders alleen. U kunt dan in alle rust vertellen over de problemen van en de zorgen over uw kind.

Bij begeleiding van jongeren heb ik een intakegesprek met de jongere en de ouders samen. Hierbij krijgen jullie alle ruimte om te vertellen tegen welke problemen jullie aanlopen, en welke zorgen er zijn.

Tijdens de eerste sessies met uw kind leren we elkaar kennen, bouwen wij een vertrouwensband op, bied ik uw kind een veilige en vertrouwde omgeving en laat ik uw kind in zijn eigen woorden vertellen wat er aan de hand is.

We gaan samen op zoek naar wat hem kan helpen. De eerste paar afspraken zijn wekelijks, daarna wordt in gezamenlijk overleg bepaald om de hoeveel tijd een afspraak zinvol is. Steeds na ongeveer 5 sessies volgt een tussenevaluatie met u. Samen stellen we vast wat de effecten zijn van de therapie, of een vervolg noodzakelijk is en hoe we verder gaan.

Ook geef ik tips en adviezen aan u om uw kind te kunnen helpen. Gemiddeld heeft een kind of een jongere in totaal 5-15 sessies nodig.

Het is belangrijk dat uw kind mij vertrouwt en alles durft te vertellen. Daarom blijft alles wat uw kind mij vertelt, tussen hem en mij. Ik bespreek samen met uw kind wat ik van hem aan u mag vertellen.

Heeft u nog vragen neem dan gewoon even contact op.

Contact opnemen met Simone
© Bij Simone
Simone de Visser
Kinder- en jeugdtherapie
Vijverlaan 7
5691 ER Son en Breugel
06 - 2412 1199

Bezoek alleen op afspraak
icon Google MapsBekijk adres op kaart

Gratis parkeren voor de deur. Met het openbaar vervoer bereikbaar.

Algemene voorwaarden
Privacyverklaring
Logo VIT   Logo RBCZ   Logo SCAG

Vereniging van Integraal Therapeuten (VIT): 681.21.A
Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ): 409186R
Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg (SCAG): 11765

  Logo SKJ

Stichting Kwaliteitskeurmerk Jeugd (SKJ): 100026024
AGB-code voor zorgverleners: 90-046006 / 90-54642
Kamer van Koophandel Eindhoven nr. 54510740